خانه / فنی و مهندسی / گزارش کار آموزی جوشکاری

گزارش کار آموزی جوشکاری

دانلود رایگان گزارش کار آموزی جوشکاری ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” گزارش کار آموزی جوشکاری “را از فایل می  دانلود نمایید.


گزارش کار آموزی جوشکاری مهندسی تکنولوژی جوشکاری به مدت ۳۰ روز  توجه                                                                                                              توجه نکات ـ در هر پروژه کل قطعات، مورد ارزیابی تست VT قرار می گیرند. ـ هر سِت تست MT و PT حدود ۱۲ تا ۱۰ متر طول جوش می باشد. ـ هر سِت تست UT حدود ۹ تا ۷ متر طول جوش می باشد. ـ گزارش روزانه کارآموزی در ساعات آخر همان روز یا در ساعات اولیه روز بعد نوشته می شود. ـ پرو …

این محصول ارزشمند “گزارش کار آموزی جوشکاری  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

مطلب پیشنهادی

بهسازي لرزه اي ساختمان ۱۴طبقه اسكلت فولادي با هسته مركزي بتني مسلح

ايجاد هسته بتني در اطراف پله ها و آسانسورها كه معمولا در مركز ساختمان قرار مي گيرند يك رهيافت معمـاري بـراي جداسـاختناين فضاها از فضاهاي سرويس و حفاظت آنها در مقابل آتش سوزي مي باشد. درتعداد زيادي از ساختمان هاي ميان مرتبه و بلند مرتبـهموجود، بدون توجه به تاثيرات سازه اي، اين عناصر توسط آرشيتكت بكار گرفته شده اند. اين هسته هـاي مركـزي علـي رغـم سـختيوجذب انرژي بالا ي خود در زلزله معمولا از مقاومت و شكل پذيري مطلوب لازم بر خوردار نمي باشند به خـصوص آنكـه بازشـوهايمتعدد آنها را به ديوارهاي برشي كوپله تبديل ساخته، اهميت جزئيات در شكل پذيري را افزايش مي دهد. تقويت ايـن هـسته هـا دربسياري از موارد مي تواند يك راهكار موثر در بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود تلقي گردد.مقاله حاضر شرح مطالعات آسيبپذيري و مقاومسازي يك ساختمان اسكلت فولادي 14طبقه بـا هـسته بتنـي مركـزي اسـت كـه درسالهاي 1350طراحي و در مركز شهر تهران بنا گرديده است. نظر به اهميت ساختمان بررسي ها آسـيب پـذيري در دو سـطح خطـر،براي ترازهاي عملكرد LSو IOانجام پذيرفته كه نشان دهنده عدم كفايت لرزه اي هسته مركزي براي ارضاي سطوح عملكرد هـد ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *