خانه / فنی و مهندسی / تحقیق شبكه نسل آينده Next Generation Network

تحقیق شبكه نسل آينده Next Generation Network

دانلود رایگان تحقیق شبكه نسل آينده Next Generation Network ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” تحقیق شبكه نسل آينده Next Generation Network “را از فایل می  دانلود نمایید.


دانلود تحقیق شبكه نسل آينده  Next Generation Network  (Next Generation Network (NGN  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 230 فهرست محتوا   مقدمه انواع روشهای Modulation اصول PCM تئوری نمونه برداری تبدیل آنالوگ به دیجیتال تبدیل دیجیتال به آنالوگ انتقال دیجیتال ویژگیهای عمومی یك سیستم انتقال PCM همزمانی قسمت ارسال و دریافت كدهای خط تجهیزات انتهایی خط تكرار كننده های بازساز سیستمهای انتقال PCM30 سیگنال تنظیم دسته فریم های زوج (Bunched Frame Alignment Signal) سیگنال تنظیم دسته فریمهای فرد (Service Word) سیگنالینگ (Signaling) سیستمهای‌انتقال‌دیجیتالی با ظرفیت بالا(Higher Order Transmision) تنظیم زمان با توجیه (Justifaction) سیگنالینگ طبقه بندیهای مختلف سیگنالینگ ۱- محل سیگنالینگ الف) سیگنالینگ خط مشترك (Subscriber Line Sig.) ب) سیگنالینگ بین مراكز (Inter Exchange Sig.) 2- عملیات سیگنالینگ الف) سیگنال خط (Line Sig.) ب) سیگنالینگ رجیستر (Register Sig) مشخصه های سیگنالینگ خط از نقطه نظرات مختلف نوع سیگنالینگ الف) سیگنالهای آدرس به صور …

این محصول ارزشمند “تحقیق شبكه نسل آينده Next Generation Network  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

مطلب پیشنهادی

بهسازي لرزه اي ساختمان ۱۴طبقه اسكلت فولادي با هسته مركزي بتني مسلح

ايجاد هسته بتني در اطراف پله ها و آسانسورها كه معمولا در مركز ساختمان قرار مي گيرند يك رهيافت معمـاري بـراي جداسـاختناين فضاها از فضاهاي سرويس و حفاظت آنها در مقابل آتش سوزي مي باشد. درتعداد زيادي از ساختمان هاي ميان مرتبه و بلند مرتبـهموجود، بدون توجه به تاثيرات سازه اي، اين عناصر توسط آرشيتكت بكار گرفته شده اند. اين هسته هـاي مركـزي علـي رغـم سـختيوجذب انرژي بالا ي خود در زلزله معمولا از مقاومت و شكل پذيري مطلوب لازم بر خوردار نمي باشند به خـصوص آنكـه بازشـوهايمتعدد آنها را به ديوارهاي برشي كوپله تبديل ساخته، اهميت جزئيات در شكل پذيري را افزايش مي دهد. تقويت ايـن هـسته هـا دربسياري از موارد مي تواند يك راهكار موثر در بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود تلقي گردد.مقاله حاضر شرح مطالعات آسيبپذيري و مقاومسازي يك ساختمان اسكلت فولادي 14طبقه بـا هـسته بتنـي مركـزي اسـت كـه درسالهاي 1350طراحي و در مركز شهر تهران بنا گرديده است. نظر به اهميت ساختمان بررسي ها آسـيب پـذيري در دو سـطح خطـر،براي ترازهاي عملكرد LSو IOانجام پذيرفته كه نشان دهنده عدم كفايت لرزه اي هسته مركزي براي ارضاي سطوح عملكرد هـد ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *