خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی

دانلود تحقیق بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود تحقیق بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی “را از فایل می  دانلود نمایید.


چكيده:دما و رطوبت دو پارامتر مهم و اثرگذار بر رشد كمي و كيفي محصولات گلخان هاي هستند لذا به منظور بررسي اثرات كنترل اين دو پارامتر در توليد خيار گلخانه اي در منطقه جيرفت و كهنوج دو واحد گلخانه يكسان با ارتفاع نهايي، طول و عرض هر دهانه به ترتيب۳/ ۵ ،۴۰ و ۵/۵ متر بصورت دوقلو در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي جيرفت و كهنوج ساخته شد. تمام موارد از لحاظ جنس قطعات سازه، ارتفاع نهايي، ارتفاع تا زير ناوداني، پوشش گلخانه و موارد زراعي مانند آمادهسازي بستر، كاشت، داشت براي دو واحد گلخانه بصورت يكسان انجام گرفت ولي در يكي از گلخانه ها از يك سيستم گرمايشي هواي گرم مجهز به مشعل گازوئيل سوز و سيستم سرمايشي شامل دو فن و يك پد استفاده شد و ديگري فاقد آنها بود. در طول فصل رشد دما و رطوبت داخل و خارج گلخانه ها به همراه عملكرد محصول براي هر دو گلخانه مجهز و عادي ثبت گرديد. نتايج نشان داد كه تغييرات دماي داخل گلخانه عادي با محيط بيرون همفاز است و اين نكته باعث اثرات سوء هواي سرد محيط آزاد بر توليد ميگردد ، بطوري كه عملكرد محصول و تعداد ميوه برداشت شده دو گلخانه عادي و مجهز در سطح ۵ درصد اختلاف معني د …

این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

مطلب پیشنهادی

بهسازي لرزه اي ساختمان ۱۴طبقه اسكلت فولادي با هسته مركزي بتني مسلح

ايجاد هسته بتني در اطراف پله ها و آسانسورها كه معمولا در مركز ساختمان قرار مي گيرند يك رهيافت معمـاري بـراي جداسـاختناين فضاها از فضاهاي سرويس و حفاظت آنها در مقابل آتش سوزي مي باشد. درتعداد زيادي از ساختمان هاي ميان مرتبه و بلند مرتبـهموجود، بدون توجه به تاثيرات سازه اي، اين عناصر توسط آرشيتكت بكار گرفته شده اند. اين هسته هـاي مركـزي علـي رغـم سـختيوجذب انرژي بالا ي خود در زلزله معمولا از مقاومت و شكل پذيري مطلوب لازم بر خوردار نمي باشند به خـصوص آنكـه بازشـوهايمتعدد آنها را به ديوارهاي برشي كوپله تبديل ساخته، اهميت جزئيات در شكل پذيري را افزايش مي دهد. تقويت ايـن هـسته هـا دربسياري از موارد مي تواند يك راهكار موثر در بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود تلقي گردد.مقاله حاضر شرح مطالعات آسيبپذيري و مقاومسازي يك ساختمان اسكلت فولادي 14طبقه بـا هـسته بتنـي مركـزي اسـت كـه درسالهاي 1350طراحي و در مركز شهر تهران بنا گرديده است. نظر به اهميت ساختمان بررسي ها آسـيب پـذيري در دو سـطح خطـر،براي ترازهاي عملكرد LSو IOانجام پذيرفته كه نشان دهنده عدم كفايت لرزه اي هسته مركزي براي ارضاي سطوح عملكرد هـد ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *