خانه / عمومی و آزاد

عمومی و آزاد

درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( درس زندگی شهری و روستایی)

دانلود رایگان درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( درس زندگی شهری و روستایی) این محصول با ارزش " درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( درس زندگی شهری و روستایی) "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری ،عشایری وروستایی

دانلود رایگان درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری ،عشایری وروستایی این محصول با ارزش " درس پژوهی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری ،عشایری وروستایی "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پاورپوینت آماده در مورد مدیریت امور اداری ، اصول سرپرستی مبتنی بر اختیار

دانلود رایگان پاورپوینت آماده در مورد مدیریت امور اداری ، اصول سرپرستی مبتنی بر اختیار این محصول با ارزش " پاورپوینت آماده در مورد مدیریت امور اداری ، اصول سرپرستی مبتنی بر اختیار "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پاورپوینت آماده در مورد سیستم کمیتی در بازار Win QSB ، Quantitative System for Busines

دانلود رایگان پاورپوینت آماده در مورد سیستم کمیتی در بازار Win QSB ، Quantitative System for Busines این محصول با ارزش " پاورپوینت آماده در مورد سیستم کمیتی در بازار Win QSB ، Quantitative System for Busines "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پاورپوینت در مورد بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی(نگاهی به قوانین ومقررات مراحل سه گانه اصلاحات ارضی وسایرقوانین مرتبط)

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی(نگاهی به قوانین ومقررات مراحل سه گانه اصلاحات ارضی وسایرقوانین مرتبط) این محصول با ارزش " پاورپوینت در مورد بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی(نگاهی به قوانین ومقررات مراحل سه گانه اصلاحات ارضی وسایرقوانین مرتبط) "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »