خانه / بایگانی برچسب: از (صفحه 5)

بایگانی برچسب: از

پروژه بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت ها

دانلود رایگان پروژه بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت ها این محصول با ارزش " پروژه بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت ها "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده

دانلود رایگان پروژه مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده این محصول با ارزش " پروژه مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

دانلود رایگان پروژه بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان این محصول با ارزش " پروژه بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتي و عضلاني ناشي از كار

دانلود رایگان پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتي و عضلاني ناشي از كار این محصول با ارزش " پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتي و عضلاني ناشي از كار "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده

دانلود رایگان پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده این محصول با ارزش " پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »