خانه / بایگانی برچسب: انسانی

بایگانی برچسب: انسانی

۹۳۷ – بررسی عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني و رابطه بين اين عوامل

دانلود رایگان 937 - بررسی عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني و رابطه بين اين عوامل این محصول با ارزش " 937 - بررسی عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني و رابطه بين اين عوامل "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

۹۶۷ – آشنای با مراحل تولید قند و دستگاه ها و نیروی انسانی مورد نیاز (بررسی در کارخانه قند چناران)

دانلود رایگان 967 - آشنای با مراحل تولید قند و دستگاه ها و نیروی انسانی مورد نیاز (بررسی در کارخانه قند چناران) این محصول با ارزش " 967 - آشنای با مراحل تولید قند و دستگاه ها و نیروی انسانی مورد نیاز (بررسی در کارخانه قند چناران) "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

دانلود بزرگترین بانک تز ارشد و دکتری کشور – مجموعه دوم ۲۴۰۰ تز پزشکی، انسانی، علوم پایه، هنر و عمومی – متن کامل وورد

دانلود رایگان دانلود بزرگترین بانک تز ارشد و دکتری کشور - مجموعه دوم 2400 تز پزشکی، انسانی، علوم پایه، هنر و عمومی - متن کامل وورد این محصول با ارزش " دانلود بزرگترین بانک تز ارشد و دکتری کشور - مجموعه دوم 2400 تز پزشکی، انسانی، علوم پایه، هنر و عمومی - متن کامل وورد "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

۷۹۰ – بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

دانلود رایگان 790 - بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي این محصول با ارزش " 790 - بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »