خانه / بایگانی برچسب: به

بایگانی برچسب: به

(Persian here and now(Introduction to Persian کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان

دانلود رایگان (Persian here and now(Introduction to Persian کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان این محصول با ارزش " (Persian here and now(Introduction to Persian کتاب آموزش زبان فارسی به انگلیسی زبانان "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسي كارآمدي بازي درماني رفتاري – شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر ۱۱-۸ ساله مبتلا به اختلال سلوك

دانلود رایگان پروژه بررسي كارآمدي بازي درماني رفتاري - شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك این محصول با ارزش " پروژه بررسي كارآمدي بازي درماني رفتاري - شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن

دانلود رایگان پروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن این محصول با ارزش " پروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

دانلود رایگان پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان این محصول با ارزش " پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت و PDF نما و بافت ساختمان با تخفیف ویژه و کد تخفیف ویژه تر و قابل ویرایش

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت و PDF نما و بافت ساختمان با تخفیف ویژه و کد تخفیف ویژه تر و قابل ویرایش این محصول با ارزش " دانلود پاورپوینت و PDF نما و بافت ساختمان با تخفیف ویژه و کد تخفیف ویژه تر و قابل ویرایش "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دانلود رایگان پروژه بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد این محصول با ارزش " پروژه بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

دانلود رایگان پروژه بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است این محصول با ارزش " پروژه بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار

دانلود رایگان پروژه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار این محصول با ارزش " پروژه بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

پروژه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

دانلود رایگان پروژه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي این محصول با ارزش " پروژه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »