خانه / بایگانی برچسب: علوم انسانی

بایگانی برچسب: علوم انسانی

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (۱) پایه دهم   کنش ما انسانها چه ویژگی هایی دارد؟ تمامی مخلوقات در جهان، کاری را انجام می دهند؛ ماه به دور زمین میچرخد، ابرها حرکت می کنند، آب در جویبار روان است، درخت برگ و بار میدهد، خون در رگ های آدمی جریان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   کنش اجتماعی چیست؟ به تنهایی مشغول خوردن غذا هستید که دوستی وارد می شود. چه تغییری در کنش شما رخ می دهد؟ لباس پوشیدن شما در موقعیت های مختلف، متفاوت است؛ زیرا شما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   چه تصوّری از جهان اجتماعی دارید؟ جهان، واژهای است که معمولاً برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار میرود. مانند جهان طبیعت،جهان غرب، جهان اسلام و… مجموعه پدیده های اجتماعی نیز((جهان اجتماعی)) را شکل می دهند. بعضی اوقات انسانها برای …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟ در درس گذشته با کمک مقایسه، تصویری از جهان اجتماعی به دست آوردیم. می خواهیم با همین روش و به تدریج، تصویری را که از جهان اجتماعی داریم، کامل تر کنیم. در پزشکی، …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟ نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس ششم جامعه شناسی (۱) پایه دهم آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست و ارادۀ افراد است؟ در درس های گذشته بیان شد که افراد انسانی با آگاهی و ارادۀ خود به کنش اجتماعی می پردازند و به همین کنش ها در ساختن جهان اجتماعی و تداوم آن مشارکت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی (۱) پایه دهم     قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟ مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی می کنند، اهداف و ارزش های مشترکی دارند. اهدافی مانند رفع نیازهای اوّلیه، زندگی کردن با یکدیگر، آزادی، عدالت، دفاع از مظلومان و ... . …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس هشتم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   در مورد هویت چه می دانید؟ در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش((کیستی؟)) گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می گردد، هویت فرد را تشکیل می دهد. هویت با نوعی احساس مثبت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟ در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد. هر گروه به صورت غریزی وظایف خود را انجام می دهد. آیا انسان ها نیز به صورت غریزی فعاّلیت های گروهی و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (۱) پایه دهم

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (۱) پایه دهم   تحرک اجتماعی چیست؟ منظور از موقعیت اجتماعی، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارۀ او اطلاعاتی به دست میآوریم؛ مانند اینکه با چه کسانی در ارتباط است؛ چه انتظاراتی …

ادامه نوشته »