خانه / بایگانی برچسب: کتاب

بایگانی برچسب: کتاب

ساختار پیاده ای مختص بازیکنان باشگاهی جلد ۱ و ۲ Pawn Structure Explained for Club Players

دانلود رایگان ساختار پیاده ای مختص بازیکنان باشگاهی جلد 1 و 2 Pawn Structure Explained for Club Players این محصول با ارزش " ساختار پیاده ای مختص بازیکنان باشگاهی جلد 1 و 2 Pawn Structure Explained for Club Players "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

دانلود تحلیل خوانایی کتاب مطالعات چهارم ابتدایی به شیوه گانینگ فوک

دانلود رایگان دانلود تحلیل خوانایی کتاب مطالعات چهارم ابتدایی به شیوه گانینگ فوک این محصول با ارزش " دانلود تحلیل خوانایی کتاب مطالعات چهارم ابتدایی به شیوه گانینگ فوک "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

دانلود فایل تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات ششم، به روش ادوارد بی فرای

دانلود رایگان دانلود فایل تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات ششم، به روش ادوارد بی فرای این محصول با ارزش " دانلود فایل تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات ششم، به روش ادوارد بی فرای "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »

فیلم هیجان انگیز مسابقات سنت لوئیس (بازگشت کاسپاروف) Saint Louis Rapid 2017

دانلود رایگان فیلم هیجان انگیز مسابقات سنت لوئیس (بازگشت کاسپاروف) Saint Louis Rapid 2017 این محصول با ارزش " فیلم هیجان انگیز مسابقات سنت لوئیس (بازگشت کاسپاروف) Saint Louis Rapid 2017 "را از فایل می دانلود نمایید.

ادامه نوشته »